CORION

Platforma 3D modelování,
vizualizace a prostorové animace

Je to ještě virtuální, nebo už skutečné?

Prezentujte své představy i hotové produkty, dopřejte si fantastickou variabilitu tvarů, zobrazení, barev, textů, světel a pozadí… Vše co zde vidíte je výstup z našich modelovacích programů.
Máte 3D tiskárnu? Tak naše podklady využijte jako zdrojová data pro reálné výstupy.

Vymyslet si můžete opravu cokoli. Jako my v tomto případě.

Vizualizace
a prezentace produktů

Naši službu CORION využijete například:

Výstupní tvar Vám vytvoříme z obyčejných nákresů tužkou, počítačových výstupů či zaslaných fotografií. Vaši představu umístíme do libovolného prostředí, kdykoli můžeme výrobek pootočit, upravit, zvětšit.
To vše bez nákladné výroby nových obalů, ateliéru, svícení, focení a postprodukce. 

Pro rychlejší a efektivnější prezentaci jsme připravili 3D modely kompletní produktové řady . Podkladem byly jak už existující produkty, tak i nesložené výseky budoucích obalů.

Modelování
a vizualizace objektů

Pro účely výroby papírové vystřihovánky jsme připravili model plzeňské katedrály sv. Bartoloměje.

Budovy. Dopravní prostředky. Cokoli. CORION.

Karosa Dingo

V tomto případě bylo zadáním vytvořit 3D model automobilového přívěsu Karosa Dingo (prototyp 1959). Podkladem byly výkresy a dobové fotografie. Model bude určen pro následný 3D tisk a maloseriovou výrobu.

Židle JNJ

Model reálné židle z naší agentury. 
Použité nástroje:
svinovací metr
tužka a papír
modelovací software
naše know-how